clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

 

Obilježen međunarodni dan porodice

 

Dan porodice

 

Petnaestog maja u svijetu se proslavlja Međunarodni dan porodice koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1994. godine. Ovaj dan predstavlja dobru priliku da se promoviše svijest o problemima i potrebama za resursima povezanim sa ovom važnom temom za cijelo čovječanstvo. Cilj obeležavanja Međunarodnog dana porodice je afirmacija porodice i porodičnih vrijednosti. Porodica je najvažniji oslonac za svako dijete i predstavlja najbolji osnov za odrastanje, iz razloga što  je djetetu potrebna stabilna socijalna zajednica, gdje su partneri ravnopravni, i gdje postoji ljubav, kompromis, poštovanje i prijateljstvo.

U savremenim uslovima življenja, opterećenim tranzicijskim promjenama, svaki čovjek, bez obzira na starosnu dob, kao i kompletna porodica, suočeni su sa ogromnim izazovima.

  8. April Međunarodni dan Roma 

 

romi

Međunarodni dan Roma, najveće etničke manjine u Evropi, ustanovljen je 1990. godine u poljskom gradu Serocku, u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan u Londonu od 04. do 08. aprila 1971. godine. Na prvom internacionalnom okupljanju predstavnika romske zajednice iz četrnaest zemalja svijeta usvojen je međunarodni naziv Rom, što na romskom znači čovjek, a za himnu je izabrana pesma „Đelem, đelem”, što prevedeno na naš jezik znači „Išao sam, išao”.

Takođe, donijeta je odluka da romsku zastavu čini plavo-zelena dvobojnica sa crvenim točkom u sredini. Plava boja je simbol neba, slobode i bezgraničnog prostranstva, zelena predstavlja travu, put, život obeležen putovanjima, dok crveni točak označava simbol stalnog kretanja.

Romi naseljavaju sve kontinente, uključujući Sjevernu i Južnu Ameriku, Bliski Istok, Aziju i Evropu. Većina Roma živi u Evropi. Procjenjuje se da ih ima između 10 i 12 miliona. Iako se romska zajednica sastoji iz mnogo raznovrsnih grupa, one se uglavnom posmatraju kao jedna cjelina pod nazivom Romi zato što su njihove kulture na izvjestan način povezane. Iako Romi nisu nacija, oni predstavljaju zajednicu bez teritorije pod tim nazivom.

Cilj obeležavanja je da se ukaže na probleme sa kojima se Romi danas suočavaju, ali i da se promoviše njihovo kulturno nasleđe.

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN AUTIZMA

Svjetski dan osoba sa autizmom obilježava se svake godine 2. aprila kako bi se podigla društvena svijest, bolje razumjele i prihvatile osobe sa smetnjama iz spektra autizma, čiji je broj prema dosupnim informacijama u porastu, kako u svijetu tako i u Crnoj Gori.

Obilježavanje Svjetskog dana autizma, kao posebnog datuma, predložio je predstavnik Ujedinjenih nacija iz Katara, Moza Bint Naser. Ovaj dan namijenjen je okupljanju organizacija širom svijeta koje se bave temom autizma, sa ciljem da pomognu istraživanju, dijagnozi, tretmanu i prihvatanju osoba koje imaju smetnje iz spektra autizma. Predlog o obilježavanju ovog dana usvojen je bez glasanja na generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija kao dodatak prethodnim inicijativama UN-a, a sve u cilju unaprjeđenja ljudskih prava.

Autizam kao stanje uglavnom karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, kao i ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Istraživanja pokazuju da nasljedni faktor ima značajnu ulogu u nastanku autizma, dodatno u kombinaciji sa nekim od sredinskih faktora.  Međutim, važno je naglasiti da je svaka osoba priča za sebe i unutar svog stanja ima osobenosti koje su samo njoj svojstvene, te otuda i naziv spektar. Ovo upućuje na visoku senzibilisanost profesionalaca u radu, te potrebu za individualnim pristupom svakoj osobi.

U Crnoj Gori još uvijek ne postoji registar osoba sa poremećajima iz spektra autizma, ali se procjenjuje da ih u Crnoj Gori ima oko 4.000 u ukupnom broju stanovnika, a prema podacima kojima raspolaže Centar za autizam tj. Centar za rani razvoj, u ovom trenutku postavljena je dijagnoza za više od 300 djece.

NASLOVNESLIKE2 f3600ac1

U praksi su prisutna različita teorijska razmatranja i pokušaji objašnjenja spektra autizma. Prema istraživanjima, kako kažu, pionira u oblasti autizma - razvojnog psihologa Sajmona Barona Koena u pojedinim teorijama ustanovljeno je da „devojčice obično razvijaju empatiju ranije nego dječaci. Empatija uključuje i sposobnost da se prepoznaju misli i osjećanja drugih ljudi, kao i potrebu da se odgovori pravim emocijama. Nasuprot tome, dječaci  su obično više zainteresovani za pravila i obrasce, analiziraju ih i kreiraju sisteme zasnovane na pravilima. Teorija ekstremno muškog mozga, koja je se koristi  pri opisu dječaka sa spektrom autizma,  pretpostavlja da ljudi s autizmom pokazuju ekstrem tipično muškog profila: imaju netaknut, čak natprosječan poriv za sistematizacijom, a ispod prosječnu empatiju. Ljudi s autizmom imaju poteškoće da pročitaju ili interpretiraju nečije misli, namjere i osjećanja. To zovemo kognitivna empatija, ili teorija uma“ i ona predstavlja poseban izazov u radu sa osobama sa spektrom autizma, ali i za njih same. Brižnost i afektivna empatija je njima posebno svojstvena i umju da pokažu emociju. Zato je važno da im na brižnost i toplinim uzvratimo kako bi uspostavili odnos povjerenja sa njima, posebno na relaciji profesionalac-dijete.

Povodom obilježavanja dana autizma širom svijeta organizuju se brojni događaji za naučnu, ali i širu društvenu zajednicu. U tom kontekstu, u ponedjeljak, 01. aprila, Centar za rani razvoj i Centar za nauku organizovali su treći simpozijum o poremećajima iz spektra autizma pod nazivom „Slični i različiti, zajedno“ u amfiteatru Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Brojni stručnjaci i predavači, govorili su ovoj važnoj temi iz različitih perspektiva. Ove godine tema se obrađivala ne samo sa medicinskog aspekta, već i u kontekstu drugih sistema na primjer  obrazovanja, ali i novih metoda koje mogu biti značajna podrška profesionalcima u radu. Osim predstavnica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, simpozijumu su prisustvovali predstavnici roditelja, predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, socijalni radnici, medicinski radnici, defektolozi, logopedi, psiholozi a sve  u cilju unaprjeđenja znanja i saznanja kada je u pitanju ova oblast.

Važno je napomenuti, što je na neki način i zaključak ovog skupa, da bez sinergije različitih struka ne može se pružiti pravovremena podrška i stimulacija osobama sa spektrom autizma za njihov razvoj i napredak. Važno je u periodu ranog razvoja krenuti sa intezivnim tretmanima i podrškom ovim osobama i njihovim porodiciama.

Kao metoda koja je korisna i važna za dalje razvijanje i unaprjeđenje u radu sa osobama iz spektra autizma je porodično orjentisana rana intervencija koja kroz multidisciplinarni pristup u porodičnom okruženju pruža roditeljima i djeci upravo onu podršku koja je njima u datom trenutku potrebna. Profesionalci su se na Simpozijumu usaglasili da je ovo polje koje treba podržati u cilju unaprjeđenja podrške porodicama koje imaju djecu sa autizmom.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu nastaviće kontinuirano da akredituje programe obuka relevantne za podizanje svijesti i sticanje vještina profesionalaca u sistemu socijalne i dječje zaštite za pružanje kvalitetnijih usluga i podrške osobama iz spektra autizma.

 

 

 

 

 

Svjetski dan borbe protiv alkoholizma

 

d346717cf778288a0a26c630c58282ed

 Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv alkoholizma koji je jedan od značajnih javnozdravstvenih problema današnjice. 

Prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije, alkoholizam je bolest zavisnosti koja zahtijeva dugotrajno liječenje i oporavak. Alkoholizmu prethodi tzv. ”predalkoholičarsko stanje” – prekomjerno pijenje alkoholnih pića kroz duži vremenski period, koje postupno dovodi do stvaranja zavisnosti o alkoholu.

Kod nas ali i u svijetu poseban problem je alkoholizam i uživanje alkohola kod mladih. Istraživanja pokazuju da se kod mladih najčešće na početku  ne radi o alkoholizmu, nego o učestalom pijenju alkohola, koje tek u kasnijim godinama prerasta u alkoholizam.

Istraživanja u Crnoj Gori su pokazala da alkohol najviše piju osobe starosti od 15 do 34 godine. Stručnjaci upozoravaju i na činjenicu da kao društvo podstičemo konzumiranje alkohola. U našem kontekstu kultura pijenja ukorijenjena je u tradiciji, običajima i ritualima koji  nekad i normalizuju ovu pojavu i baca sjenu na ono što u nekim slučajevima predstavlja i zavisnost.

Potrošnja alkohola po glavi stanovnika povećala se u gotovo svim zemljama svijeta, a posljedično se povećao i broj osoba koje pate od bolesti koje nastaju kao posljedica zloupotrebe alkohola. Prema posljednjim globalnim procjenama SZO, 283 miliona ljudi starijih od 15 godina živi sa poremećajima nastalim kao posljedica štetne upotrebe alkohola, što čini 5,1% ukupne odrasle populacije. Zavisnost od alkohola, kao najteži oblik poremećaja, pogađa 2,6% odraslih osoba ili 144 miliona ljudi.

Procijenjeno je da u svijetu 237 miliona muškaraca i 46 miliona žena pati od alkoholizma. Najviši broj je zabilježen u Evropi i Americi, a poremećaji uzrokovani konzumacijom alkohola češći su u razvijenim zemljama. Alkohol uzrokuje 3 miliona smrti godišnje (5,3% od ukupnog broja) i gubitak 132,6 miliona (5,1% od ukupnog broja) godina izgubljenih zbog nesposobnosti (Disability Adjusted Life Years - DALY). U Evropi se procijenjuje da godišnje oko 1 milion osoba umre od posljedica korišćenja alkohola što čini 10% svih uzroka smrtnosti (najviše njih se dešava u mladom životnom dobu).

Ovi podaci nam pokazuju da postoji znatno izražena potreba za implementacijom edukativnih i preventivnih programa o alkoholu kao najčešće korišćenoj legalnoj drogi mladih, ne samo u okviru obrazovnog sistema još od najranijih razreda, već

i u okviru lokalnih zajednica, pa i šire. 

Ne smijemo zaboraviti da bolest zavisnosti od alkoholizma  ne pogađa samo pojedinca koji konzumira, već i čitavu porodicu, zato problemu treba pristupiti sistemski i pružiti adekvatnu i pravovremenu podršku čitavoj porodici.

 Obzirom da je alkoholizam složen problem i izazov kako pojedinca tako i društva u cjelini,  potrebno je raditi multisektorski i dati ulogu i važnost različitim akterima u rješenju gore navedenih problema, počev od uprave policije, ugostitelja i prehrambenih trgovaca, do zdravstvenih radnika. Svaki subjekt iz ovog domena itekako može doprinijeti prevenciji štetne upotrebe alkohola.

Nužno je da se sistem socijalne i dječje zaštite u saradnji sa drugim sistemima intezivnije bavi prevencijom, tretmanom, oporavkom osobama koje boluju od zavisnosti od alkohola.

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Daunov sindrom

Danas je Svijet odlučio da se o njima govori, jer danas je 21. mart, svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom. Da se danas okrenemo njihovom osmijehu kojim dozivaju tiho sve ljude oko sebe i ne traže ništa za uzvrat, osim osmjeh.

Danas, a sjutra?

Da li se uopšte može govoriti i misliti bolje od roditelja djece sa ovakvim osmijehom? Da li je sve oskudno u odnosu na taj glas? Jeste.

Zato će ovaj prostor ispuniti glas majke, koji, ukoliko se hoće biti društvo čiji temelj jeste zdrava osnova za čvrtstu građevinu koju ne može ni jedan vjetar poljuljati, onda bi bilo potrebno da ovo bude glas svih nas.

„Niko sam ne može učiniti velike stvari ali svako može činiti male stvari sa puno ljubavi i tako zajednički možemo napraviti velika djela.

Mi roditelji djece sa smetnjama u razvoju možemo uraditi mnogo ali ne i dovoljno. Potrebni ste nam vi. Za uspijeh je potreban timski rad.

Potrebna si nam ti bako, potrebna si nam ti tetka, potrebna si nam ti vaspitačice i ti učiteljice. Potreban si nam ti treneru i ti komšija. Potreban si nam i ti nastavniče matematike i informatike. Potrebna si nam nastavnice biologije i ti nastavnice engleskog. Potrebna si nam i ti doktorice, direktorice. Potrebna si nam i ti nastavnice muzičkog ....

Potrebna si nam ti Gradonačelnice i ti Predsjedniče. Potreban nam je cijeli sistem koji će da nas vidi i čuje.

Potrebna nam je vaša ljubav, razumijevanje, empatija, vaša solidarnost. Potrebno je da svi uradimo malo više od onoga što nam je u ugovorima napisano.

Ne žmurimo . Širom otvorimo oči.

Nije ovo pismo kritike pojedinaca već apel svima nama da budemo jedna cjelina, jedno društvo u kome ćemo svi biti ravnopravni i imati jednake mogućnosti.

Zajedno možemo više“

„Ako me pitate da li se plašim ?

Više ne.

Ako me pitate da li sam srećna?

Jesam beskrajno.

Ako me pitate da li je teško?

Bilo je , više nije.

Ako me pitate odakle crpim snagu?

Iz njenih uspjeha.

Ako me pitate da li smo mogli više ?

Možda jesmo al smo jedino ovako umjeli.

Ako me pitate kako sam se suočila sa dijagnozom?

.............................Kažu da tek kad ispričaš svoju priču bez suza možeš reći da si ozdravio od prošlosti.

Koliko je još godina potrebno za totalno ozdravljenje ili smo mi vječiti rekonvalescenti?“

#downsindromeday

#downsindromlove

#downsindromegirl

#podrška

#razumijevanje

#prihvatanje

#tolerancija

#ljubav

Đurđina Majka Mirela

(tekst i fotografije su objavljene uz saglasnost majke Mirele)

Zadatak svih nas kao društva, a posebno profesionalaca iz pomažućih profesija je da obezbijedimo sigurno, neosuđujuće, nediskriminušuće okruženje koje će da omogući razvoj svih potencijala osoba sa Daunovim sindromom. Neophodno je sistemski obezbijediti jednake šanse da dostupnost obrazovanju, zaposlenju i učešću u zajednici osobama sa Daunovim sindromom, jer se pokazalo kroz uporednu praksu da oni mogu da budu itekako produktivni i kreativni u različitim profesijama.

Pred nama je zadatak, jer oni to zaslužuju , zato što svojim osmjehom i dobrotom oplemenjuju ovaj svijet!

Daunov sindrom 1https://www.facebook.com/stories/102571501891852/UzpfSVNDOjkyMDQ5NTYzMzIwNDQ0Nw==/?view_single=1

Obilježen dan socijalnog rada

 

Socijalni radnici svake godine 19. marta obilježavaju Međunarodni dan socijalnog rada u skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW). Ovaj datum obilježava se svake godine, trećeg utorka u martu, organizovanjem stručnih skupova i drugih aktivnosti s ciljem promovisanja primjera dobre prakse i zalaganja za prava i interese posebno osjetljivih socijalnih grupa.

Prema definiciji Međunarodne federacije socijalnih radnika (IFSW), profesija socijalnog rada promoviše socijalne promjene, rješavanje problema kroz međuljudske odnose i osnaživanje i oslobađanje ljudi kako bi se poboljšala njihova dobrobit.

Prve definicije naglašavale su da socijalni rad uključuje milosrđe, pomoć siromašnima i čovjekoljublje. Odsjek za socijalni rad OUN, 1960. godine definiše socijalni rad kao profesiju čiji je zadatak pružanje pomoći u cilju boljeg prilagođavanja pojedinaca i društvene sredine, odnosno kao profesiju u službi razvoja ličnostigrupa i zajednice. Veća profesionalizacija struke dovela je do definicije Internacionalnog udruženja socijalnih radnika koja ističe da je to organizovana i na naučnim principima zasnovana profesija u cilju pomoći pojedincimagrupama i zajednicama da ponovo uspostave svoje izgubljene mogućnosti za socijalno funkcionisanje i stvaranje povoljnih uslova za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Koristeći teorije ljudskog ponašanja i socijalnih sistema, socijalni rad interveniše na tačkama na kojima su ljudi u interakciji sa svojim okruženjem. Principi ljudskih prava i socijalne pravde su fundamentalni za socijalni rad.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu će nastaviti da pruža kontinuiranu podršku socijalnim radnicima u sistemu socijalne zaštite kroz edukacije koje jačaju njihove kompetencije i kroz superviziju koja ima za cilj da im pomogne da lakše prevaziđu svakodnevne izazove sa kojima se susrijeću u radu.

 

Ljudska prava 696x392 1

10. decembar – Dan ljudskih prava se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava i kao  godišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Opštim deklaracijom UN o ljudskim pravima iz 1948. godine se garantuje da su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima. Ovo je prvi dokument koji je na međunarodnom nivou donio katalog ljudskih prava, koji se sastoji od građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih ljudskih prava. Prvi član Univerzalne deklaracije glasi: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću i jedni prema drugima treba da postupaju u duhu bratstva.

 

3.decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 

 

osobe s invaliditetom zene foto 2 Copy

Odlukom Ujedinjenih nacija 3. decembar proglašen je Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je zemlje članice da 3.  decembar obilježavaju sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima jednakosti ljudskih prava i učešća osoba s invaliditetom u društvu. Uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društva jedan je od ključnih uslova za poštovanje ljudskih prava i održivi razvoj. Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (IDPD) 2023. godine je: „Ujedinjeni u akciji za spasavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“.

Učestvovanje u Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom je značajan način da se pokaže podrška pravima i dobrobiti osoba sa invaliditetom kroz naglašavanje važnosti inkluzivnosti, pristupačnosti i jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

 

ŠESNAEST DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine rezolucijom 54/134 službeno potvrdila 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama sa ciljem da se širom svijeta podigne svijest o ovom problemu i pozvala vlade, međunarodne organizacije i nevladine organizacije da organizuju različite aktivnosti i diskutuju o ovom pitanju i načinima njegovog rješavanja.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.