pomocpomagacima01.jpeg
Pomoć pomagačima

Ponekad je i onima koji pomažu potrebna pomoć. Rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti je izuzetno stresan i zahtjevan i zbog toga je važno brinuti o sebi i tražiti podršku od drugih profesionalaca. U ovom odjeljku nalaze se tekstovi na temu stresa i burn-outa a takođe ovdje se možete prijaviti za učešće na individualnoj ili grupnoj superviziji.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.