licenca.jpeg
Odjeljak za licence će vam pružiti detaljne informacije o tome šta je sve potrebno i koje je sve uslove nophodno ispuniti da bi se stekla licenca za rad u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  je organ uprave koji je nadležan za poslove socijalne i dječje zaštite i obavljanje poslova licenciranja stručnih radnika.

Kako bi se stekla licenca za rad u oblasti socijalne i dječje zaštite potrebno je ispuniti sledeće uslove:

 

Licenca

                    1. Dostaviti diplomu ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija iz socijalnog rada, psihologije, pedagogije, andragogije, specijalne pedagogije, pravnih nauka, sociologije i defektologije;
                    2. Položiti stručni ispit kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja i dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu (sve detalje o polaganju stručnog ispita možete naći na sajtu Ministarstva finansija i socijalnog stranja na linku https://www.gov.me/clanak/strucni-ispit-za-strucne-radnike-u-oblasti-socijalne-i-djecje-zastite);
                    3. Dostaviti sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;
                    4. Popuniti i dostaviti zahtjev za izdavanje licence (koji se nalazi na sledećem linku https://www.zsdzcg.me/31-licencirani-strucni-radnici/185-licencirani-strucni-radnici).

                     

 

 

 

 

 

 

 U oblasti socijalne i dječje zaštite postoji 6 vrsta licenci za obavljanje:

        1) osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti;

        2) specijalizovanih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti;

        3) pravnih poslova;

        4) poslova planiranja i razvoja;

        5) poslova vaspitača;

         6) poslova radno-okupacionog terapeuta.

 

Za više informacija o licencama za rad u oblasti socijalne i dječje zaštite možete pogledati pravilnik koji se nalazi na sledećem linku:

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA RAD STRUČNIM RADNICIMA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.