socidjyas01.jpeg
Socijalna i dječja zaštita

U ovom odjeljku naćićete korisne brošure, smjernice, vodiče, dokumenta koji vam mogu biti od koristi i pomoći u vašem radu.

 

U profesiji socijalnog rada prisutna je potreba za cjeloživotnim učenjem koje obezbeđuje lični i profesionalni razvoj zaposlenih, kvalitetnije usluge korisnicima, kao i razvoj vladinog i nevladinog sektora u ovoj oblasti. Tako celoživotno učenje uz dugu tradiciju u različitim djelovima svijeta poprima društvenu dimenziju. O ključnim aspektima i uslovima za profesionalni razvoj socijalnih radnika više govore istraživanja sprovedena u širem i srodnom kontekstu. Ova istraživanja ukazuju na značaj profesionalnog razvoja, ali primjećujemo da su se slabo bavila uslovima za profesionalni razvoj tokom i nakon formalnog obrazovanja socijalnih radnika i da su faktori profesionalnog razvoja nedovoljno istraženi. Pregledom shvatanja različitih autora i nalaza istraživanja izdvajaju se među ključnim aspektima i faktorima profesionalnog razvoja svjesnost o potrebi i motivacija za kontinuirano stručno usavršavanje, zakonska regulisanost organizacije i realizacije stručnog usavršavanja, finansijska podrška, supervizija, refleksivnost i efikasna komunikacija u radnom okruženju. Interesantno bi bilo dalje istražiti kakvi su uslovi za profesionalni razvoj socijalnih radnika, utvrditi i sveobuhvatno analizirati faktore kako bi se ujednačili i unaprijedili programi za profesionalni razvoj u visokoškolskim ustanovama za obrazovanje socijalnih radnika i u praksi. Značajan korak za unaprjeđenje kvaliteta kontinuiranog profesionalnog razvoja socijalnih radnika je kreiranje pravno obavezujućih standarda za visokoškolske ustanove za obrazovanje socijalnih radnika, kao i vladin i nevladin sektor u ovoj oblasti. Time bi se unaprijedilo formalno obrazovanje i praksa socijalnih radnika.

socijalni rad

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.