socidjyas01.jpeg
Socijalna i dječja zaštita

U ovom odjeljku naćićete korisne brošure, smjernice, vodiče, dokumenta koji vam mogu biti od koristi i pomoći u vašem radu.

 

      Ljubica 1

      Socijalna radnica Ljubica Durutović

 

IZAZOVI I PROBLEMI U RADU PROFESIONALACA U SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI

Ljubica Durutović cijeli svoj radni vijek provela je kao socijalna radnica, nesebično pomažući porodicama, djeci i pojedincima koji su u stanju socijalne potrebe. Nerijetko je bila podrška i kada to sa profesionalnog stanovišta nije bilo nužno, ali je onda vođstvo preuzimala ona ljudska dimenzija koja nikada nije ni izostajala. Oduvijek je znala će socijalni rad biti njen poziv, a sada, nakon toliko godina bogatog profesionalnog iskustva i predanog rada, izazova i problema  sa kojima se suočavala, da može da bira, to bi bez dileme opet bio socijalni rad i rad sa ljudima. Nakon višedecenijskog rada sa najugroženijom i najranjivijom populacijom i danas je ljudi često kontaktiraju tražeći savjet i podršku koju, ukoliko je u mogućnosti, uvijek rado pruži.

Durutović je imala priliku da se upozna sa načinom funkcionisanja u centru za socijalni rad prije i nakon sprovođenja i implementiranja reformi kada su „timove“ stručnih radnika zamijenili voditelji slučaja. Pored prednosti i nedostataka oba pristupa, kako kaže, veoma je važna podrška kolega/inica kao i sticanje praktičnog iskustva koje bi u svim profesijama, a posebno u socijalnom radu trebalo da bude mnogo više prisutno još u toku studijskog perioda.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.