slajd-a1-01.jpg
Online webinars
slajd-a2-01-01.jpg
ONLINE OBUKE
slajd-c1-01-01.jpeg
ONLINE SEMINARI
previous arrow
next arrow

 baby1

 Socijalna i dječja

zaštita


SAZNAJ VIŠE→

U ovom odjeljku naćićete korisne brošure, smjernice, vodiče, dokumenta koji vam mogu biti od koristi i pomoći u vašem radu.

 baby1

 Webinari

 


SAZNAJ VIŠE→

Najbolje su one obuke kojima se možete iznova vraćati a u ovom odjeljku naći ćete baš to.

 baby1

Članci

 


SAZNAJ VIŠE→

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

 baby1

Pomoć pomagačima

 


SAZNAJ VIŠE→

Ponekad je i onima koji pomažu potrebna pomoć. Rad u socijalnoj i dječjoj zaštiti je izuzetno stresan i zahtjevan i zbog toga je važno brinuti o sebi i tražiti podršku...

 

 licenca

 Licenca

 


Odjeljak za licence će vam pružiti detaljne informacije o tome šta je sve potrebno i koje je sve uslove nophodno ispuniti da bi se stekla licenca za rad u oblasti socijalne i dječje zaštite.

 obuke

 Obuke

 


Obuke su ključne za razvoj kvalifikovane radne snage koja će raditi za dobrobit svih korisnika kao i za ostvarivanje dobrih rezultata, postojanosti i pružanje visoko kvalitetnih usluga. Obuka i razvoj odnose se na praksu pružanja obuka, radionica, podučavanja, mentorstava ili drugih prilika za učenje svim zaposlenima u oblasti socijalne i dječje zaštite kako bi ih inspirisali, i motivisali da obavljaju svoje poslove najbolje što mogu i u okviru standarda koje postavlja država i u skladu sa smjernicama koje se tiču licenciranja.

 SAZNAJ VIŠE→

 

 

 

Dobrodošli na edukativnu platformu Zavoda

 

 Platforma Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je platforma čija je svrha objedinjavanje i pružanje korisnih i edukativnih sadržaja i informacija stručnim radnicima u socijalnoj i dječjoj zaštiti, akademskoj zajednici (studentima i profesorima) i građanima, a koja djeluje kao jedinstveno online mjesto s informacijama o dostupnim oblicima podrške i pomoći u virtualnom ili telefonskom obliku pružanih od različitih organizacija te ostalim korisnim sadržajima namijenjenim roditeljima i stručnjacima.

 

 baby1

Ankete


U ovom odjeljku naći će se različite vrste anketa od kojih će svaka sadržati kratak opis sa relevantnim informacijama o anketi.

SAZNAJ VIŠE→

 baby1

Odgovori na pitanja


U ovom odjeljku davaćemo odgovore na najčešće postavljena pitanja stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Odgovori su dati polazeći od prethodnih iskustava, uvida, gledišta i znanja zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu.

SAZNAJ VIŠE→

 baby1

Diskusija / Forum


Ovaj odjeljak je vrsta foruma koji je namijenjen online diskusiji na različite teme iz oblasti socijalne i dječje zaštite a koje će postavljati sami korisnici ove platforme.

U radovima koji su pred vama možete pročitati  o vršnjačkom nasilju modernog doba koje se odvija u sajber prostoru, te o izazovima profesionalaca u radu sa porodicama čija djeca su svakodnevno izložena različitim internet sadržajima,  kao i  njihovom iskustvu sa sajber vršnjačkim nasiljem.

43b518a7a45469be71309157997b5874

„Sajber nasilje je sve prisutnije među mladima, nekada i sa fatalnim posledicama. Kako za mnoge roditelje i nastavnike internet i društvene mreže predstavljaju nepoznatu teritoriju, ovo nasilje često izmiče njihovoj kontroli" 

Autorke tekstova su Jasna Hrnčč, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Nina Lončar, mr socijalne politike i socijalnog rada, doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, zaposlena kao šefica službe za socijalni rad u JU Dom starih “Pljevlja”.

 

Clanak_Vršnjačko_sajber_nasilje.docxNBP_Ukljucenost_roditelja.docx

NBP_Ukljucenost_roditelja.docx

Platforma je nastala kao odgovor na aktualno stanje i preporučenu mjeru socijalnog distanciranja uzrokovanih pandemijom Covid-19 virusa te željom zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu da u saradnji sa drugim relevantnim akterima kreiraju korisne sadržaje za različite korisničke grupe.

Ova platforma će služiti za​ povezivanje i stvaranje sinergije između stručnih radnika iz socijalne i dječje zaštite, akademske zajednice (profesora i studenata), kao i drugih stručnjaka pomagačkih profesija, kako bi zajednički doprinijeli širokoj ponudi sadržaja relevantnih za građane, posebno roditelje i djecu, koji se suočavaju sa različitim životnim krizama i izazovima.

 

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.