clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

Međunarodni dan socijalnog rada

Obilježen dan socijalnog rada

 

Socijalni radnici svake godine 19. marta obilježavaju Međunarodni dan socijalnog rada u skladu sa odlukom Međunarodne federacije socijalnog rada (IFSW). Ovaj datum obilježava se svake godine, trećeg utorka u martu, organizovanjem stručnih skupova i drugih aktivnosti s ciljem promovisanja primjera dobre prakse i zalaganja za prava i interese posebno osjetljivih socijalnih grupa.

Prema definiciji Međunarodne federacije socijalnih radnika (IFSW), profesija socijalnog rada promoviše socijalne promjene, rješavanje problema kroz međuljudske odnose i osnaživanje i oslobađanje ljudi kako bi se poboljšala njihova dobrobit.

Prve definicije naglašavale su da socijalni rad uključuje milosrđe, pomoć siromašnima i čovjekoljublje. Odsjek za socijalni rad OUN, 1960. godine definiše socijalni rad kao profesiju čiji je zadatak pružanje pomoći u cilju boljeg prilagođavanja pojedinaca i društvene sredine, odnosno kao profesiju u službi razvoja ličnostigrupa i zajednice. Veća profesionalizacija struke dovela je do definicije Internacionalnog udruženja socijalnih radnika koja ističe da je to organizovana i na naučnim principima zasnovana profesija u cilju pomoći pojedincimagrupama i zajednicama da ponovo uspostave svoje izgubljene mogućnosti za socijalno funkcionisanje i stvaranje povoljnih uslova za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Koristeći teorije ljudskog ponašanja i socijalnih sistema, socijalni rad interveniše na tačkama na kojima su ljudi u interakciji sa svojim okruženjem. Principi ljudskih prava i socijalne pravde su fundamentalni za socijalni rad.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu će nastaviti da pruža kontinuiranu podršku socijalnim radnicima u sistemu socijalne zaštite kroz edukacije koje jačaju njihove kompetencije i kroz superviziju koja ima za cilj da im pomogne da lakše prevaziđu svakodnevne izazove sa kojima se susrijeću u radu.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.