clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 

3.decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 

 

osobe s invaliditetom zene foto 2 Copy

Odlukom Ujedinjenih nacija 3. decembar proglašen je Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je zemlje članice da 3.  decembar obilježavaju sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima jednakosti ljudskih prava i učešća osoba s invaliditetom u društvu. Uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društva jedan je od ključnih uslova za poštovanje ljudskih prava i održivi razvoj. Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom (IDPD) 2023. godine je: „Ujedinjeni u akciji za spasavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa i od strane osoba sa invaliditetom“.

Učestvovanje u Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom je značajan način da se pokaže podrška pravima i dobrobiti osoba sa invaliditetom kroz naglašavanje važnosti inkluzivnosti, pristupačnosti i jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.

Približno16% svetske populacije su osobe sa invaliditetom. Mnoge osobe sa invaliditetom imaju kraći životni vijek, izložene su povećanom riziku od razvoja niza zdravstvenih problema i imaju više ograničenja u svakodnevnom funkcionisanju od ostatka populacije.  Iako se ljudi sa invaliditetom svakodnevno susrijeću sa preprekama, najveća prepreka je, ipak, opšti stav prema njima. Podizanje svijesti ljudi djeluje kao teška misija, ali ni približno teška onoliko koliko su teške situacije sa kakvim se osobe sa invaliditetom susrijeću svakog dana kada pođu u market, poštu, ili na pregled ljekaru.

Inkluzija osoba sa invaliditetom je osnovni uslov za poštovanje ljudskih prava, održivog razvoja, mira i sigurnosti. Posvećenost ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom nije samo stvar pravde, to je ulaganje u zajedničku budućnost.

Integrisani pristup je jedini način da se obezbijedi da osobe sa invaliditetom neće biti diskriminisane te da će moći da uživaju ljudska prava jednako kao i svi.

Imperativ treba da nam bude kao društvu model zasnovan na ljudskim pravima, jer samo tako možemo da govorimo o zdravom, inkluzivnom i društvu koje baštini temeljne vrijednosti ljudskih prava kao što su jednakost i nediskriminacija.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.