clanci01.jpeg
Članci

Pišite o onome čime se bavite i dijelite svoja iskustva sa kolegama.

Značaj supervizije za kvalitetni rad sa djecom, mladima i obiteljima u sistemu socijalne skrbi - Marina Ajduković

 .......Socijalna radnica je postavila na supervizijskom susretu pitanje da li da odobri susrete djece (8 i 10 godina) s ocem koji je u zatvoru zbog ubojstva njihove majke. Iako je na početku izrazila strah o negativnim učincima odlaska u zatvor po djecu, supervizijski rad je otvorio i niz drugih pitanja - njezine poteškoće da nađe ravnotežu između očekivanja udomitelja da djeca ne idu u posjet ocu, očekivanje kolege socijalnog radnika da otac vidi djecu i najboljeg interesa djece....

porodica deca

 ZNAČAJ SUPERVIZIJE ZA KVALITETNI RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

prof. dr. sc. Marina Ajduković 

" Obitelj je područje s kojim svi stručnjaci imaju osobno iskustvo, osobne stavove i ideje o tome što je ključno za obiteljski život. Ta isprepletenost osobnog i profesionalnog može olakšati, ali i otežati rad s konkretnom obitelji kojoj je potrebna podrška ili pomoć. Supervizija ima ključnu ulogu u osvještavanju i razdvajanju osobnog i profesionalnog što istodobno osigurava osobni i profesionalni rast stručnjaka i kvalitetni, individualizirani pristup pojedinoj obitelji."...

" U susretu s obiteljskim nasiljem kod stručnjaka se mogu javiti osjećaji kao što je krivnja, ljutnja, potreba za optuživanjem sebe i drugih, poricanje. Sekundarna traumatizacija, paralelni procesi i kontratransferne reakcije su česta pojava. Sagorijevanje stručnjaka zbog profesionalnog stresa je također često"...

Značaj supervizije za kvalitetni rad sa djecom, mladima i obiteljima u sistemu socijalne skrbi - Marina Ajduković.pdf

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.