zanimljiva_predavanja.jpeg
Zanimljiva predavanja

Autizam i faktori rizika, prof dr Nenad Glumbic

 

„Uzročnici autizma su vrlo raznoliki i danas možemo reći da mi ustvari ne znamo tačan način kako ustvari dolazi do pojave autizma, već samo znamo određene faktore rizika koji bi mogli da utiču na pojavu autizma. Uticaj genetskih činilaca na pojavu autizma veoma je složen. Najčešće se autizam dovodi u vezu sa fragilnim x hromozomom, sa tuberoznom sklerozom i nekim drugim genetskim poremećajima. Međutim, u najvećem broju slučajeva autizam je idiopatski, to znači da nema pridruženih sindroma. To znači da nema genetskog činioca koji može da predisponira osobu sa autizmom. Ne možemo zanemariti veoma složen odnos između gena i nekih činilaca sredine koji povećavaju rizik za autizmom. Detaljnije pogledajte u linku koji je u nastavku. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2RH0dPSZHOU

Ono što se zna je da se neki faktori rizika vezuju za starost roditelja, ne samo majke već i oca, pravilo je, što su roditelji stariji, veći su faktori rizika za autizam. Međutim i sasvim mlade majke na neki način jesu faktori rizika. Zatim, ono što se dešava u trudnoći, prije svega uzimanje valproične kisjeline, uzimanje alkohola u toku trudnoće, uticaj nekih drugih činilaca, prije svega se misli na zagađivače u vazduhu, pesticide i brojni drugi činioci”.

5000100 flag

  Finansira Evropska unija

Ovaj sajt izrađen je u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

Sadržaj sajta je isključiva odgovornost Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore i nužno ne odražava stavove Evropske unije i UNICEF-a.